ťažký

lourd/lourde, (náročný) dur/dure, (neľahký) difficile

Nie je to pre teba príliš ťažké? (unesieš to?)
Ce n'est pas trop lourd pour toi ?
sə nε pɑ tʀo luʀ puʀ twa ?
S ním je ťažké vyjsť.
Il n'est pas facile à vivre., Il est difficile.
il nε pɑ fasil a vivʀˌ il ε difisil
To je ťažká otázka.
C'est une question difficile.
setyn kεstjɔ̃ difisil
Má ťažký život.
Il a la vie dure/difficile.
il a la vi dyʀ/difisil
Sme v ťažkej situácii.
Nous nous trouvons dans une situation difficile.
nu nu tʀuvɔ̃ dɑ̃zyn sitɥasjɔ̃ difisil
Nerob si z toho ťažkú hlavu.
Ne te mets pas le martel en tête., Ne te fais pas de soucis pour ça., Ne te casse pas la tête pour ça.
nə tə mε pɑ lə maʀtεl ɑ̃ tεtˌ nə tə fε pɑ də susi puʀ saˌ nə tə kɑs pɑ la tεt puʀ sa
Táto taška je oveľa ťažšia.
Ce sac est beaucoup plus lourd.
sə sak ε boku ply luʀ