ťažkosť

difficulté f, ennui m, (porucha ap.) trouble m

Bude robiť ťažkosti.
Il fera des difficultés.
il f(ə)ʀa de difikylte
Nechcel som vám spôsobiť ťažkosti.
Je n'ai pas voulu vous causer des ennuis/difficultés.
ʒə ne pɑ vuly vu koze de ɑ̃nɥi/difikylte
Majú finančné ťažkosti.
Ils ont des difficultés financières.
ilzɔ̃ de difikylte finɑ̃sjεʀ
Mám tráviace ťažkosti.
J'ai des troubles digestifs.
ʒe de tʀubl diʒεstif
Zvládol to bez ťažkostí.
Il a réussi sans difficultés.
il a ʀeysi sɑ̃ difikylte
bez (väčších) ťažkostí
sans (grandes) difficultés
sɑ̃ (gʀɑ̃d) difikylte