ťahať

tirer, (auto na lane ap.) remorquer, (násilím) traîner

Ťahať. (nápis na dverách)
Tirez.
tiʀe
Ťahá (tu). (je prievan)
Il y a un courant/des courants d'air.
ilja œ̃ kuʀɑ̃/de kuʀɑ̃ dεʀ
Ťahaj! (Vypadni!)
Casse-toi !, Tire-toi !
kɑstwa !ˌ tiʀtwa !
Mňa do toho neťahajte!
Ne m'y mêlez pas !
nə mi mele pɑ !
Spor sa ťahá už celé mesiace.
Le litige traîne/s'éternise depuis des mois.
lə litiʒ tʀεn/setεʀniz dəpɥi de mwa
Musíme ťahať za jeden povraz.
On doit pousser dans le même sens.
ɔ̃ dwa puse dɑ̃ lə mεm sɑ̃s
Ťahá z teba pivo.
Tu sens la bière., Tu pues la bière.
ty sɑ̃ la bjεʀˌ ty py la bjεʀ