svoj, svoja, svoje

mon/ma, ton/ta, son/sa

Prišla so svojimi rodičmi.
Elle est venue avec ses parents.
εl ε v(ə)ny avεk se paʀɑ̃
Chce svoj vlastný byt.
Il veut avoir son propre appartement.
il vø avwaʀ sɔ̃ pʀɔpʀ apaʀtəmɑ̃
Sú hrdí na svoje deti.
Ils sont fiers de leurs enfants.
il sɔ̃ fie də lœʀzɑ̃fɑ̃
Musíme (ísť) po svojich.
Il faut qu'on aille à pied., Il faut qu'on aille à pinces.
il fo kɔ̃naj a pjeˌ il fo kɔ̃naj a pε̃s
Urobím to po svojom.
Je vais le faire à ma façon/tête.
ʒə vε lə fεʀ a ma fasɔ̃/tεt
Prišli si na svoje. (za vynaložené peniaze ap.)
Ils en ont eu pour leur argent.
ilzɑ̃nɔ̃ y puʀ lœʀ aʀʒɑ̃
Presadila si svoje.
Elle a imposé sa volonté.
εl a ε̃poze sa vɔlɔ̃te