svedčiť

o čom témoigner de qqch

O čom to svedčí?
Qu'est- ce que cela prouve ?
kε sə kə s(ə)la pʀuv ?
To len svedčí o jeho lakomosti.
Cela prouve son avarice.
s(ə)la pʀuv sɔnavaʀis
Odmietol svedčiť zo strachu...
Il a refusé de donner son témoignage par peur de...
il a ʀəfyze də dɔne sɔ̃ temwaɲaʒ paʀ pœʀ də