štvať

koho agacer, énerver, (hovor.) emmerder qqn

To ma fakt štve.
Ça m'énerve., (hovor.) Ça me fait chier.
sa menεʀvˌ sa mə fε ʃje
Najviac ma na ňom štve, že...
Ce qui m'énerve le plus chez lui, c'est que...
sə ki menεʀv lə plys ʃe lɥiˌ se kə
Čo ťa štve?
Qu'est-ce que tu as ?
kεs kə ty ɑ ?
To ma neštve.
Ça ne me dérange pas.
sa nə mə deʀɑ̃ʒ pɑ
Prestaň (ma) štvať!
Arrête de m'énerver !, (hovor.) Arrête de me faire chier !
aʀεt də menεʀve !ˌ aʀεt də mə fεʀ ʃje !
Už ma nebaví stále sa štvať za peniazmi.
J'en ai marre/assez de courir après l'argent sans cesse.
ʒɑ̃nε maʀ/ase də kuʀiʀ apʀε laʀʒɑ̃ sɑ̃ sεs
Matka štve deti proti otcovi.
La mère dresse les enfants contre le père.
la mεʀ dʀεs lezɑ̃fɑ̃ kɔ̃tʀ lə pεʀ