stúpať, stúpnuť

monter, (získavať vyššie hodnoty) s'élever, augmenter

Sláva jej stúpla do hlavy.
La gloire lui est montée à la tête.
la glwaʀ lɥi ε mɔ̃te a la tεt
Ceny prudko stúpajú.
Les prix montent en flèche.
le pʀi mɔ̃t ɑ̃ flεʃ
Teplota stúpla.
La température a monté/augmenté.
la tɑ̃peʀatyʀ a mɔ̃te/ɔgmɑ̃te
Hladina ďalej stúpa.
Le niveau d'eau continue à monter.
lə nivo do kɔ̃tiny a mɔ̃te