strážiť

koho/čo garder, surveiller qqn/qqch

Dom stráži ochranka.
La maison est surveillée par un garde.
la mεzɔ̃ ε syʀvεje paʀ œ̃ gaʀd
Ja ho nestrážim. (neviem, čo robí)
Je ne suis pas responsable de ses actions.
ʒə nə sɥi pɑ ʀεspɔ̃sabl də sezaksjɔ̃
Strážim si váhu. (štíhlosť postavy)
Je surveille mon poids.
ʒə syʀvεj mɔ̃ pwɑ
Kto vám stráži deti?
Qui garde vos enfants ?, Qui s'occupe de vos enfants ?
ki gaʀd vozɑ̃fɑ̃ ?ˌ ki sɔkyp də vozɑ̃fɑ̃ ?