stráviť

passer, (potravu) digérer

Strávil som tam skoro mesiac.
J'y ai passé presque un mois.
ʒi ε pɑse pʀεsk œ̃ mwa
Kde strávite dovolenku?
Où allez-vous passer vos vacances ?
u alevu pɑse vo vakɑ̃s ?
Je to ideálne miesto na trávenie víkendu.
C'est un endroit idéal pour passer le week-end.
setœ̃nɑ̃dʀwa ideal puʀ pɑse lə wikεnd
Nejako ten nápad nemôžu stráviť.
Ils ne peuvent pas encaisser cette idée.
il nə pœv pɑ ɑ̃kese sεt ide