stratiť sa

se perdre, (zmiznúť) disparaître, (odísť) se casser

Asi sme sa stratili.
Nous nous sommes peut-être perdus.
nu nu sɔm pøtεtʀ pεʀdy
Stratila sa mi z dohľadu.
Je l'ai perdue de vue.
ʒə le pεʀdy də vy
Strať sa!
Casse-toi !, Décampe !
kɑstwa !ˌ dekɑ̃p !
Stráca sa pred očami. (chudne)
Il diminue à vue d'œil.
il ? a vy dœj
Stratil sa pes.
Recherche d'un chien.
ʀ(ə)ʃεʀʃ dœ̃ ʃjε̃