sťažovať sa

na čo se plaindre de qqch, (podávať sťažnosť) na koho porter plainte contre qqn

Budeme sa sťažovať u vedúceho.
Nous allons porter plainte auprès du responsable.
nuzalɔ̃ pɔʀte plε̃t opʀε dy ʀεspɔ̃sabl
Sťažovali sa na služby.
Ils se sont plaints du service.
il sə sɔ̃ plε̃ dy sεʀvis
Sťažuje sa na bolesti hlavy.
Elle se plaint de maux de tête.
εl sə plε̃ də mo də tεt
Nikto sa zatiaľ nesťažoval.
Personne ne s'est plaint pour le moment.
pεʀsɔn nə se plε̃ puʀ lə mɔmɑ̃
Nemôžem sa sťažovať.
Je n'ai pas à me plaindre.
ʒə ne pɑ a mə plε̃dʀ
Nesťažuj sa stále.
Arrête enfin de te plaindre., (hovor.) Arrête enfin de râler., (hovor.) Arrête enfin de rouspéter.
aʀεt ɑ̃fε̃ də tə plε̃dʀˌ aʀεt ɑ̃fε̃ də ʀɑleˌ aʀεt ɑ̃fε̃ də ʀuspete