stať sa

1(začať byť) devenir

Stal som sa obeťou...
Je suis victime de...
ʒə sɥi viktim də
Stalo sa zvykom, že...
On a pris l'habitude de...
ɔ̃na pʀi labityd də
Tento šport sa stáva čoraz obľúbenejším.
Ce sport devient de plus en plus populaire.
sə spɔʀ dəvjε̃ də plyzɑ̃ ply pɔpylεʀ

2(udiať sa) arriver, se produire, se passer

Čo sa stalo?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
kεs ki se pɑse ?
Stalo sa niečo?
Quelque chose ne va pas ?
kεlk(ə) ʃoz nə va pɑ ?
Čo sa ti stalo?
Qu'est-ce qui t'est arrivé ?, Qu'est-ce que tu as ?
kεs ki tεaʀive ?ˌ kεs kə ty ɑ ?
Čo sa stalo s tou telkou?
Qu'est-ce qu'elle a, la télé ?
kεs kεl aˌ la tele ?
Nič sa nestalo. (na ospravedlnenie)
Ça va., Il n'y a pas de mal., (hovor.) Pas grave.
sa vaˌ ilnja pɑ də malˌ pɑ gʀav
Rado sa stalo. (po poďakovaní)
Je t'/vous en prie., À ton/votre service.
ʒə t/vu ɑ̃ pʀiˌ a tɔ̃/vɔtʀ sεʀvis
sa stalo. (už je urobené)
Ça y est., C'est fait.
sa jεˌ se fε
sa stalo. (bohužiaľ)
Le mal est fait.
lə mal ε fε
Ako sa to stalo?
Comment cela s'est-il passé ?
kɔmɑ̃ s(ə)la seil pɑse ?
Nestalo sa ti nič?
Ça va ? Tu es OK ?
sa va ? ty e oke ?
Nič by sa ti nestalo, keby...
Ça ne te ferait pas de mal si tu...
sa nə tə fəʀε pɑ də mal si ty
Nech sa stane čokoľvek.
Quoi qu'il arrive.
kwa kil aʀiv
Stala sa nehoda.
Il est arrivé/s'est produit un accident.
il εtaʀive/se pʀɔdɥi œ̃naksidɑ̃
Už sa to nikdy nestane.
Ça n'arrivera plus.
sa naʀiv(ə)ʀa ply
Akoby sa stalo. (na žiadosť ap.)
Sitôt dit, sitôt fait.
sito diˌ sito fε
To sa stáva.
Ça arrive., Ce sont des choses qui arrivent.
sa aʀivˌ sə sɔ̃ de ʃoz ki aʀiv