šťastie

bonheur m, chance f

Veľa šťastia!
Bonne chance !
bɔn ʃɑ̃s !
Dnes nemám šťastie.
Je n'ai pas de chance aujourd'hui.
ʒə ne pɑ də ʃɑ̃s oʒuʀdɥi
Mal šťastie, že prežil.
Il avait de la chance d'avoir survécu.
il avε də la ʃɑ̃s davwaʀ syʀveky
Mal som to šťastie, že...
J'ai eu la chance que +subj., de +inf....
ʒe y la ʃɑ̃s
Ty máš ale šťastie!
Tu as une sacrée chance !, Quelle chance tu as !
ty ɑ yn sakʀe ʃɑ̃s !ˌ kεl ʃɑ̃s ty ɑ !
Odvážnemu šťastie praje!
La fortune sourit aux audacieux !
la fɔʀtyn suʀi ozodasjø !