starosť

souci m, préoccupation f, (starostlivosť) soin m

Vezmem si to na starosť.
Je vais m'en occuper.
ʒə vε mɑ̃nɔkype
Kto to má na starosti?
C'est à la charge de qui ?, Qui en est le responsable ?
seta la ʃaʀʒ də ki ?ˌ ki ɑ̃nε lə ʀεspɔ̃sabl ?
To nie je tvoja starosť.
Ce n'est pas ton affaire.
sə nε pɑ tɔnafεʀ
Nerob si (s tým) starosti.
Ne t'en préoccupe pas., Ne te fais pas de soucis pour ça.
nə tɑ̃ pʀeɔkyp pɑˌ nə tə fε pɑ də susi puʀ sa
zahodiť starosti za hlavu
laisser tomber ses soucis
lese tɔ̃be se susi
vziať si koho/čo na starosť
prendre soin de qqn/qqch
pʀɑ̃dʀ swε̃