spýtať sa

koho na čo demander qqch à qqn, interroger qqn sur qqch

Spýtaj sa na cestu.
Demande le chemin.
d(ə)mɑ̃d lə ʃ(ə)mε̃
Môžem sa vás na niečo spýtať?
Je peux vous poser une question ?
ʒə pø vu poze yn kεstjɔ̃ ?
Spýtal si sa ho na to?
Tu le lui as demandé ?
ty lə lɥi ɑ d(ə)mɑ̃de ?
Nebojte sa spýtať.
N'hésitez pas à poser des questions.
nezite pɑ a poze de kεstjɔ̃