správať sa

ku komu se conduire, se comporter envers qqn, (zaobchádzať) traiter qqn

Správa sa dobre/zle.
Il se comporte bien/mal.
il sə kɔ̃pɔʀt bjε̃/mal
Správal sa ako hlupák.
Il se comportait comme un con.
il sə kɔ̃pɔʀtε kɔm œ̃ kɔ̃
Správali sa k nám dobre.
Ils nous ont bien traités.
il nuzɔ̃ bjε̃ tʀεte
Nevie sa správať.
Elle n'a aucune éducation., Elle n'a pas de manières.
εl na okyn edykasjɔ̃ˌ εl na pɑ də manjεʀ