spôsob

manière f, façon f, (druh) genre m

Je to niečo na spôsob...
C'est une sorte de..., C'est quelque chose comme...
setyn sɔʀt dəˌ se kεlk(ə) ʃoz kɔm
Existujú rôzne spôsoby, ako to urobiť.
Il y a plusieurs manières de le faire.
ilja plyzjœʀ manjεʀ də lə fεʀ
týmto spôsobom
de cette manière, de cette façon
də sεt manjεʀˌ də sεt fasɔ̃
svojím spôsobom (do istej miery)
en quelque sorte
ɑ̃ kεlk(ə) sɔʀt
nasledujúcim spôsobom
de la manière/façon suivante
də la manjεʀ/fasɔ̃ sɥivɑ̃t
rovnakým spôsobom
de la même manière, de la même façon
də la mεm manjεʀˌ də la mεm fasɔ̃
rozkazovací/podmieňovací/oznamovací spôsob
(mode) impératif/conditionnel/indicatif
(mɔd) ε̃peʀatif/kɔ̃disjɔnεl/ε̃dikatif