spomínať si

na koho/čo se rappeler qqn/qqch, se souvenir de qqn/qqch

Spomínate si na mňa?
Vous vous souvenez de moi ?
vu vu suv(ə)ne də mwa ?
Nespomínam si na neho.
Je ne me souviens pas de lui.
ʒə nə mə suvjε̃ pɑ də lɥi
Pokiaľ si spomínam...
Si je me souviens bien..., Autant que je me rappelle...
si ʒə mə suvjε̃ bjε̃ˌ otɑ̃ kə ʒə mə ʀapεl
Nespomínam si.
Je ne me rappelle pas.
ʒə nə mə ʀapεl pɑ