spomenúť si

1(rozpamätať sa) na koho/čo se rappeler qqn/qqch, se souvenir de qqn/qqch

Skús si spomenúť...
Essaie de te rappeler...
esε də tə ʀap(ə)le
Nemôžem si spomenúť, kedy...
Je n'arrive pas à me rappeler quand...
ʒə naʀiv pɑ a mə ʀap(ə)le kɑ̃

2(prísť na myseľ) venir a l' espirit

Môžeš mať čokoľvek, na čo si spomenieš.
Tu peux avoir ce que tu veux/désires.
ty pø avwaʀ sə kə ty vø/deziʀ
To si si mal skôr spomenúť.
Il fallait/Tu aurais dû y penser plus tôt.
il falε/ty oʀε dy i pɑ̃se ply to