spoločný

comm|un/-une, en commun, collect|if/-ive

Čo to s tým má spoločné?
Qu'est-ce que cela a à voir là dedans ?, (hovor.) C'est quoi le rapport avec la choucroute ?
kεs kə s(ə)la a a vwaʀ la dədɑ̃ ?ˌ se kwa lə ʀapɔʀ avεk la ʃukʀut ?
Nemám s tým nič spoločné.
Je n'y suis pour rien.
ʒə ni sɥi puʀ ʀjε̃
Majú spoločné záujmy.
Ils ont des intérêts en commun.
ilzɔ̃ de ε̃teʀε ɑ̃ kɔmœ̃
Snažíme sa nájsť spoločnú reč. (pri rokovaní ap.)
On essaie de trouver un terrain d'entente.
ɔ̃nesε də tʀuve œ̃ teʀε̃ dɑ̃tɑ̃t
mať čo spoločné s kým
avoir qqch en commun avec qqn
avwaʀ ɑ̃ kɔmœ̃
robiť čo spoločne
faire qqch ensemble, faire qqch en commun
fεʀ ɑ̃sɑ̃blˌ fεʀ ɑ̃ kɔmœ̃