spoliehať sa, spoľahnúť sa

na koho/čo compter sur qqn/qqch, se fier à qqn/qqch, se confier à qqn

Spolieham sa na teba.
Je compte sur toi.
ʒə kɔ̃t syʀ twa
Môžeš sa spoľahnúť, že sa bude sťažovať.
Tu peux être sûr qu'il va se plaindre.
ty pø εtʀ syʀ kil va sə plε̃dʀ
Na to sa nespoliehaj.
Ne t'y fie pas.
nə ti fi pɑ
Musia sa spoliehať na jeho pomoc.
Ils dépendent de son aide.
il depɑ̃d də sɔnεd
Dá sa naňho spoľahnúť?
Peut-on compter sur lui ?
pøtɔ̃ kɔ̃te syʀ lɥi ?
Nedá sa na ňu spoľahnúť.
On ne peut pas du tout compter sur elle.
ɔ̃ nə pø pɑ dy tu kɔ̃te syʀ εl