splniť

1(uskutočniť) čo accomplir, réaliser, remplir qqch

Nesplnil svoj sľub.
Il n'a pas tenu/rempli sa promesse.
il na pɑ t(ə)ny/ʀɑ̃pli sa pʀɔmεs
Splnil som jej želanie.
J'ai accompli son souhait.
ʒe akɔ̃pli sɔ̃ swε
Úloha je splnená.
La mission est accomplie.
la misjɔ̃ εtakɔ̃pli

2(požiadavku ap.) čo remplir qqch, satisfaire (à) qqch, répondre à qqch

Nesplnil očakávania.
Il n'a pas satisfait/rempli l'attente., Il n'a pas répondu à l'attente.
il na pɑ satisfε/ʀɑ̃pli latɑ̃tˌ il na pɑ ʀepɔ̃dy a latɑ̃t
Spĺňajú všetky požiadavky na...
Ils satisfont à toutes les conditions de...
il satisfɔ̃ a tut le kɔ̃disjɔ̃ də
Splnili svoje záväzky.
Ils ont rempli leurs engagements.
ilzɔ̃ ʀɑ̃pli lœʀzɑ̃gaʒmɑ̃