snažiť sa

robiť čo s'efforcer, tâcher de faire qqch, chercher à faire qqch

Budem sa maximálne snažiť.
Je ferai de mon mieux.
ʒə f(ə)ʀe də mɔ̃ mjø
Snažím sa ti len pomôcť.
J'essaie juste de t'aider.
ʒesε ʒyst də tεde
Toľko som sa snažil pochopiť to.
J'ai vraiment cherché à (le) comprendre.
ʒe vʀεmɑ̃ ʃεʀʃe a (lə) kɔ̃pʀɑ̃dʀ
Snaž sa! (urobiť to čo najlepšie)
Fais pour le mieux !
fε puʀ lə mjø !
Snaž sa prísť.
Essaie de venir.
esε də v(ə)niʀ
Snaží sa zarobiť nejaké peniaze.
Elle essaie de gagner de l'argent.
εl esε də gaɲe də laʀʒɑ̃
Úporne sa snažil nájsť si ďalšiu prácu.
Il cherchait désespérément un second emploi.
il ʃεʀʃε dezεspeʀemɑ̃ œ̃ s(ə)gɔ̃tɑ̃plwa