smiať sa

čomu rire de qqch, na koho sourire à qqn, komu/čomu se moquer de qqn/qqch

Čomu sa smeješ?
Qu'est-ce qui te fait rire ?
kεs ki tə fε ʀiʀ ?
Musel som sa smiať.
Je ne pouvais pas m'empêcher de rire.
ʒə nə puvε pɑ mɑ̃pεʃe də ʀiʀ
Nesmejte sa mi/mu.
Ne vous moquez pas de moi/lui.
nə vu mɔke pɑ də mwa/lɥi
Smejú sa mi do očí.
Ils me rient au nez.
il mə ʀi o ne
Kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.
Rira bien qui rira le dernier.
ʀiʀa bjε̃ ki ʀiʀa lə dεʀnje