slepý

aveugle

Nie som slepý!
Je ne suis pas aveugle !
ʒə nə sɥi pɑ avœgl !
Si slepý, alebo čo?
Tu es aveugle ou quoi ?
ty e avœgl u kwa ?
Je tam slepá ulica.
Il y a une impasse là-bas., Il y a un cul-de-sac là-bas.
ilja yn ε̃pɑs labɑˌ ilja œ̃ kyd(ə)sak labɑ
Museli mu vybrať/vyoperovať slepé črevo.
On a dû lui opérer de l'appendicite.
ɔ̃na dy lɥi ɔpeʀe də lapɑ̃disit
Dostali sme sa do slepej uličky.
Nous voilà dans une impasse.
nu vwala dɑ̃zyn ε̃pɑs
Hrajú sa na slepú babu.
Ils jouent à/au colin-maillard.
il ʒu a/o kɔlε̃majaʀ
Je slepý ako patrón/krt.
Il est myope comme une taupe.
il ε mjɔp kɔm yn top
Medzi slepými je jednooký kráľom.
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.
o ʀwajom dezavøglˌ le bɔʀɲ sɔ̃ ʀwa