sledovať

1(ísť za niekým) suivre, poursuivre, (podozrivého ap.) observer

Sledujú nás.
Ils nous suivent.
il nu sɥiv
Sledujte šípky. (dovedú vás k cieľu)
Suivez les flèches.
sɥive le flεʃ
Dali ho sledovať.
Ils l'ont fait suivre.
il lɔ̃ fε sɥivʀ

2(venovať pozornosť) suivre, (myšlienku) pourchasser, (veľmi pozorne) épier

Sleduj ma!
Regarde-moi !, Suis-moi !
ʀ(ə)gaʀdmwa !ˌ sɥimwa !
Sledovali sme to v televízii.
Nous l'avons regardé à la télé.
nu lavɔ̃ ʀ(ə)gaʀde a la tele
Stále sleduje čas. (netrpezlivo)
Il regarde toujours la montre.
il ʀ(ə)gaʀd tuʒuʀ la mɔ̃tʀ
Čo tým sleduješ? (máš v úmysle)
Où veux-tu en venir ?
u vøty ɑ̃ v(ə)niʀ ?