skutočne

vraiment

Je to skutočne veľmi zvláštne.
C'est vraiment très bizarre.
se vʀεmɑ̃ tʀε bizaʀ
Sľúbil, že príde, a skutočne prišiel.
Il a promis de venir et il est vraiment venu.
il a pʀɔmi də v(ə)niʀ e il ε vʀεmɑ̃ v(ə)ny
Dal mi to. – Skutočne?
Il me l'a donné. – Vraiment ?
il mə la dɔne - vʀεmɑ̃ ?