skúsiť

essayer, tenter, (aj otestovať) examiner

Mali by sme to skúsiť.
Nous devrions l'essayer.
nu dəvʀjɔ̃ leseje
Už si to skúsil?
Tu l'as déjà essayé ?
ty lɑ deʒa eseje ?
Len to skús! (urob to ap.)
Vas-y !
vazi !
Len to skús! (opováž sa)
Tu n'oses pas !
ty noz pɑ !
Skúste si to. (oblečenie na seba)
Essayez-le.
esejelə
Môžem si skúsiť tie nohavice?
Je peux essayer ce pantalon ?
ʒə pø eseje sə pɑ̃talɔ̃ ?
Skús, či to funguje.
Vérifie si ça marche.
veʀifi si sa maʀʃ