skončiť (sa)

čo finir, terminer qqch, s kým (en) finir avec qqn

Ešte sa to neskončilo.
Ce n'est pas encore fini/terminé.
sə nε pɑ ɑ̃kɔʀ fini/tεʀmine
Kedy sa to skončí?
Quand est-ce que ça va finir ?
kɑ̃tεs kə sa va finiʀ ?
Keď skončím školu...
Quand j'aurai fini l'école...
kɑ̃ ʒoʀe fini lekɔl
V práci skončil. (odišiel)
Il a quitté le travail.
il a kite lə tʀavaj
Skončilo sa to remízou.
Ça s'est terminé sur un score nul.
sa se tεʀmine syʀ œ̃ skɔʀ nyl
Skončil si?
Tu as fini ?, Tu as terminé ?
ty ɑ fini ?ˌ ty ɑ tεʀmine ?
Skončil som s fajčením.
J'ai arrêté de fumer.
ʒe aʀete də fyme
S tebou som skončil!
J'ai fini avec toi !
ʒe fini avεk twa !