škoda2

dommage m

To je taká škoda!
Quel dommage !, C'est bien dommage !
kεl dɔmaʒ !ˌ se bjε̃ dɔmaʒ !
Tvoja škoda. (tým horšie pre teba)
Tant pis pour toi.
tɑ̃ pi puʀ twa
To je škoda času/peňazí.
C'est une perte de temps/d'argent.
setyn pεʀt də tɑ̃/daʀʒɑ̃
Škoda, že nemám viac peňazí.
C'est dommage que je n'aie plus d'argent.
se dɔmaʒ kə ʒə nε ply daʀʒɑ̃