skočiť

1(urobiť skok) sauter, faire un saut/bond, bondir

Skoč!
Saute !
sot !
Skočil šípku do vody.
Il a fait un plongeon.
il a fε œ̃ plɔ̃ʒɔ̃
Na to ti neskočím.
Je ne me laisse pas faire.
ʒə nə mə lεs pɑ fεʀ

2(po niečo) po koho/čo aller chercher qqn/qqch

Skočím po to.
Je vais le chercher.
ʒə vε lə ʃεʀʃe
Skoč po pitie.
Va chercher quelque chose à boire.
va ʃεʀʃe kεlk(ə) ʃoz a bwaʀ
Skočím si na obed.
Je vais prendre le déjeuner.
ʒə vε pʀɑ̃dʀ lə deʒœne
Skočíš mi niečo zariadiť?
Tu peux me rendre un service ?
ty pø mə ʀɑ̃dʀ œ̃ sεʀvis ?