sklamať

décevoir, désappointer

Sklamal si ma.
Tu m'as déçu(e).
ty mɑ desy
Boli sme dosť sklamaní ich výkonom.
On était déçus par leur performance.
ɔ̃netε desy paʀ lœʀ pεʀfɔʀmɑ̃s
Výsledok ma veľmi sklamal.
Le résultat m'a énormément déçu(e).
lə ʀezylta ma enɔʀmemɑ̃ desy
Sklamal som sa v tebe.
Tu m'as beaucoup déçu.
ty mɑ boku desy