široký

large, (rozľahlý) vaste

Mal široké plecia.
Il avait des épaules en portemanteau.
il avε dezepol ɑ̃ pɔʀt(ə)mɑ̃to
Aké je to široké?
Quelle est sa largeur ?
kεl ε sa laʀʒœʀ ?
Je to počuť široko ďaleko.
Ça s'entend de loin.
sa sɑ̃tɑ̃ də lwε̃
široká verejnosť
grand public
gʀɑ̃ pyblik
široko otvorený (doširoka)
grand ouvert
gʀɑ̃tuvεʀ