šikovný

intellig|ent/-ente, (prefíkaný) mal|in/-igne, fin/fine

To bolo od teba šikovné.
C'était malin de ta part.
setε malε̃ də ta paʀ
Je šikovná v matematike.
Elle est forte en maths.
εl ε fɔʀte ɑ̃ mat