siahať

1(dotýkať sa) na čo toucher, porter la main à qqch

Musíme siahnuť hlboko do vrecka.
Nous devons puiser dans notre porte-monnaie.
nu dəvɔ̃ pɥize dɑ̃ nɔtʀ pɔʀtmɔnε
Darí sa mu (všetko), na čo siahne.
Tout ce qu'il touche se transforme en or.
tu sə kil tuʃ sə tʀɑ̃sfɔʀm ɑ̃nɔʀ

2(dosahovať úroveň) s'étendre, arriver, tomber

Voda mu siahala až po plecia.
L'eau lui arrivait jusqu'aux épaules.
lo lɥi aʀivε ʒyskozepol
Ich vplyv siaha až...
Leur influence s'étend jusqu'à ...
lœʀ ε̃flyɑ̃s setɑ̃ ʒyska
História tohto domu siaha do 13. storočia.
L'histoire de cette maison remonte au treizième siècle.
listwaʀ də sεt mεzɔ̃ ʀ(ə)mɔ̃t o tʀεzjεm sjεkl
Nesiahajú mu ani po členky.
Ils ne lui arrivent/viennent pas à la cheville.
il nə lɥi aʀiv/vjεn pɑ a la ʃ(ə)vij