sebe

soi(-même)

Nerád hovorím o sebe.
Je n'aime pas parler de moi-même.
ʒə nεm pɑ paʀle də mwamεm
Veľa si o sebe myslí.
Il a une haute idée de lui-même.
il a yn ˈot ide də lɥimεm
Hodia sa k sebe?
Font-ils la paire ?
fɔ̃il la pεʀ ?
Tie farby sa k sebe hodia.
Ces couleurs vont bien ensemble.
se kulœʀ vɔ̃ bjε̃nɑ̃sɑ̃bl
Uprac (si) to po sebe!
Range tes affaires !
ʀɑ̃ʒ tezafεʀ !
Čo si o sebe myslíš!
Pour qui te prends-tu ?, (hovor.) Tu te prends pour qui ?
puʀ ki tə pʀɑ̃ty ?ˌ ty tə pʀɑ̃ puʀ ki ?
Mám to tričko na sebe.
Je suis en ce T-shirt.
ʒə sɥi ɑ̃ sə tʃœʀt
Nemám to teraz pri sebe.
Je ne l'ai pas sur moi.
ʒə nə le pɑ syʀ mwa
sám osebe (ako taký)
en tant que tel
ɑ̃ tɑ̃ kə tεl
päť dní po sebe
cinq jours d'affilée
sε̃ʒuʀ dafile