seba

se, (samostatne) soi(-même)

Dávaj na seba pozor.
Fais attention à toi.
fε atɑ̃sjɔ̃ a twa
Nechajte si to pre seba. (nehovorte to iným)
Ne vous étendez pas là-dessus.
nə vuz? pɑ lad(ə)sy
Pozri sa na seba!
Regarde-toi !
ʀ(ə)gaʀdtwa !
Staraj sa (sám) o seba! (neotravuj)
Occupe-toi de tes oignons !
ɔkyptwa də tezɔɲɔ̃ !
Vzali/Prijali ma medzi seba.
Ils m'ont accueilli parmi eux.
il mɔ̃ akœji paʀmi ø
Rozhodol sa sám od seba.
Il a pris lui-même la décision.
il a pʀi lɥimεm la desizjɔ̃
Bol úplne bez seba. (zúril ap.)
Il était hors de lui., Il était fou de rage.
il etε ˈɔʀ də lɥiˌ il etε fu də ʀaʒ
Urobím to u seba (doma).
Je vais le faire chez moi.
ʒə vε lə fεʀ ʃe mwa