šanca

chance f, (príležitosť) occasion f

Daj mu ešte šancu.
Donne-lui encore une chance.
dɔnlɥi ɑ̃kɔʀ yn ʃɑ̃s
Nie je šanca.
Pas de chance.
pɑ də ʃɑ̃s
Nemá proti nim šancu.
Il n'a pas de chance contre eux.
il na pɑ də ʃɑ̃s kɔ̃tʀ ø
Majú veľkú šancu vyhrať.
Ils ont de fortes chances de gagner.
ilzɔ̃ də fɔʀt ʃɑ̃s də gaɲe