sa, si

1(osoba je pôvodcom i objektom deja) se, soi

Ako sa máš?
Ça va ?, Comment vas-tu ?, Tu vas bien ?
sa va ?ˌ kɔmɑ̃ vaty ?ˌ ty va bjε̃ ?
Dobre sa bavte.
Amusez-vous bien.
amyzevu bjε̃
Verí si.
Il a confiance en lui.
il a kɔ̃fjɑ̃s ɑ̃ lɥi
Zlomil si palec.
Il s'est cassé le pouce.
il se kɑse lə pus
Čo si myslíš?
Qu'est-ce que tu penses ?
kεs kə ty pɑ̃s ?
Kúpil som si bicykel.
Je me suis acheté un vélo.
ʒə mə sɥi aʃ(ə)te œ̃ velo
Nepozdáva sa mi to. (je to podozrivé)
Ça ne me plaît pas trop.
sa nə mə plε pɑ tʀo
Odopnite si bezpečnostný pás.
Détachez votre ceinture de sécurité.
detaʃe vɔtʀ sε̃tyʀ də sekyʀite

2(vzájomnosť) se

Pomáhame si.
On s'entraide., On s'aide.
ɔ̃ sɑ̃tʀεdˌ ɔ̃ sεd
Majú sa radi.
Ils s'aiment.
il sεm
Dokonale sa dopĺňajú.
Ils se complètent parfaitement.
il sə kɔ̃plεt paʀfεtmɑ̃
Stále sa hádajú.
Ils se disputent sans cesse.
il sə dispyt sɑ̃ sεs

3(trpný stav) on, se

Nevie sa...
On ne sait pas...
ɔ̃ nə sε pɑ
Hovorí sa, že...
On dit que..., Le bruit court que...
ɔ̃ di kəˌ lə bʀɥi kuʀ kə
Malo by sa to urobiť hneď.
On devrait le faire tout de suite.
ɔ̃ dəvʀε lə fεʀ tu də sɥit
To sa nerobí.
Ça ne se fait pas.
sa nə sə fε pɑ