s, so

avec, (majúci, obsahujúci) à, avec

Poďte so mnou.
Suivez-moi.
sɥivemwa
S radosťou.
Avec plaisir., Volontiers.
avεk pleziʀˌ vɔlɔ̃tje
Stretnem sa s ním zajtra.
Je le vois demain.
ʒə lə vwa d(ə)mε̃
Ako s ním vychádzaš?
Comment est-ce que tu t'entends avec lui ?
kɔmɑ̃ εs kə ty tɑ̃tɑ̃ avεk lɥi ?
Oženil sa s ňou?
Il l'a épousée ?
il la epuze ?
Rozišla som sa s ním.
J'ai rompu avec lui.
ʒe ʀɔ̃py avεk lɥi
Budeme hrať s Anglickom.
On va jouer contre l'Angleterre.
ɔ̃ va ʒwe kɔ̃tʀ lɑ̃glətεʀ
Dohodli sme sa s nimi.
Nous nous sommes mis d'accord avec eux.
nu nu sɔm mi dakɔʀ avεk ø
To nemá nič spoločné s...
Ça n'a rien à voir avec...
sa na ʀjε̃na vwaʀ avεk
Čo je s ním?
Qu'est-ce qu'il a ?
kεs kil a ?
Niečo s tým je. (v neporiadku)
Il y a quelque chose qui ne va pas.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki nə va pɑ
Ako si na tom s peniazmi?
Quelle est ta situation financière ?
kεl ε ta sitɥasjɔ̃ finɑ̃sjεʀ ?
Daj mi s tým pokoj.
Arrête de m'embêter avec ça.
aʀεt də mɑ̃bete avεk sa
S pozdravom (v liste ap.)
Cordialement.
kɔʀdjalmɑ̃
chlieb s maslom
tartine beurrée
taʀtin bœʀe
vedro s vodou
seau d'eau
so do