rozprávať sa

s kým o čom parler, bavarder avec qqn de qqch

O čom ste sa rozprávali?
De quoi avez-vous parlé ?
də kwa avevu paʀle ?
Nemám chuť sa rozprávať.
Je n'ai pas envie de causer.
ʒə ne pɑ ɑ̃vi də koze
Nerozprávame sa spolu. (sme rozhádaní)
Nous ne nous parlons pas.
nu nə nu paʀlɔ̃ pɑ