rozdiel

différence f

Aký je rozdiel medzi...?
Quelle est la différence entre... ?
kεl ε la difeʀɑ̃s ɑ̃tʀ... ?
Aký je v tom rozdiel, či...?
Quelle est la différence si... ?
kεl ε la difeʀɑ̃s si... ?
Je v tom ohromný rozdiel.
Cela fait une grande différence.
s(ə)la fε yn gʀɑ̃d difeʀɑ̃s
Rozdiel je v tom, že...
La différence consiste dans/à...
la difeʀɑ̃s kɔ̃sist dɑ̃/a
Nevidím v tom rozdiel.
Je ne vois aucune différence.
ʒə nə vwa okyn difeʀɑ̃s
Ja na rozdiel od teba nechodím neskoro.
À la différence de toi, je n'arrive pas en retard.
a la difeʀɑ̃s də twaˌ ʒə naʀiv pɑ ɑ̃ ʀ(ə)taʀ
(veľký) vekový rozdiel
différence d'âge
difeʀɑ̃s dɑʒ
bez rozdielu rasy
sans différence de race
sɑ̃ difeʀɑ̃s də ʀas