rovnako

pareillement, de la même manière, également

Sú rovnako starí.
Ils ont le même âge.
ilzɔ̃ lə mεm ɑʒ
Je rovnako vysoká ako ty.
Elle est aussi grande que toi.
εl εtosi gʀɑ̃d kə twa
Je rovnako bystrý ako ktorýkoľvek...
Il a la même intelligence que n'importe quel...
il a la mεm ε̃teliʒɑ̃s kə nε̃pɔʀt kεl
K všetkým zákazníkom sa správajú rovnako.
Ils se conduisent de même façon envers tous les clients.
il sə kɔ̃dɥiz də mεm fasɔ̃ ɑ̃vεʀ tule klijɑ̃