radosť

joie f, plaisir m

To mám radosť.
J'en suis heureux.
ʒɑ̃ sɥizøʀø
radosť z...
Il se réjouit de...
il sə ʀeʒwi də
Urobilo mi to radosť.
Cela m'a fait plaisir.
s(ə)la ma fε pleziʀ
Na moju veľkú radosť...
À ma grande joie...
a ma gʀɑ̃d ʒwa
S radosťou. (odpoveď na pozvanie ap.)
Avec plaisir.
avεk pleziʀ
S radosťou vám pomôžem.
Je serai heureux de vous aider., Je vous aiderai avec plaisir.
ʒə s(ə)ʀe øʀø də vuzedeˌ ʒə vuzεd(ə)ʀe avεk pleziʀ
S radosťou vám oznamujem, že...
Je suis heureux de vous annoncer...
ʒə sɥizøʀø də vuzanɔ̃se
Oči jej žiarili radosťou.
Ses yeux brillaient de joie.
sezjø bʀijε də ʒwa
Deti sú moja jediná radosť.
Les enfants sont ma seule joie.
lezɑ̃fɑ̃ sɔ̃ ma sœl ʒwa
skákať/plakať od radosti (veľmi sa tešiť)
sauter/pleurer de joie
sote/plœʀe də ʒwa