pustiť sa

lâcher, (začať) do čoho se mettre à faire qqch, se lancer dans qqch

Pustime sa do toho.
Attaquons-le., Allons-y !
atakɔ̃ləˌ alɔ̃i !
Pusť sa ma!
Lâche-moi !
lɑʃmwa !
Nepúšťaj sa!
Accroche-toi !
akʀɔʃtwa !