pustiť

1(nechať padnúť) laisser tomber, (spustiť) faire descendre, (uvoľniť) (re)lâcher

Pusti to! (nedrž to ap.)
Lâche-le !, (hovor.) Lâche ça !
lɑʃlə !ˌ lɑʃ sa !
Pustil som si to na nohu!
Je l'ai laissé tomber sur mon pied !
ʒə le lεse tɔ̃be syʀ mɔ̃ pje !
Pustite ma von.
Laissez-moi sortir.
lesemwa sɔʀtiʀ
Nepúšťajte ho dovnútra!
Ne le laissez pas entrer !
nə lə lese pɑ ɑ̃tʀe !
Pusť ma k tomu. (urobím to)
Laisse-moi faire.
lεsmwa fεʀ
Tak tento fľak nepustí.
Cette tache ne partira pas.
sεt taʃ nə paʀtiʀa pɑ
Pustila ma k vode.
Elle m'a plaqué.
εl ma plake

2(zapnúť, spustiť) faire marcher, mettre en marche, (rádio, TV) allumer

Pustím telku.
Je vais allumer la télé.
ʒə vε alyme la tele
Pusť to znova.
Passe-le encore une fois.
pɑslə ɑ̃kɔʀ yn fwa
Pustite to hlasnejšie.
Mettez-le plus fort., Montez le son.
mεtelə ply fɔʀˌ mɔ̃te lə sɔ̃