priznať (sa)

čo, k čomu avouer qqch, (pripustiť) reconnaître qqch

Priznávam, že som urobil chybu.
J'avoue avoir commis une faute.
ʒavu avwaʀ kɔmi yn fot
Dobre, priznávam sa!
Bon, j'avoue !
bɔ̃ˌ ʒavu !
Ako sama priznala...
Par son propre aveu...
paʀ sɔ̃ pʀɔpʀ avø
Priznal vinu. (na súde)
Il a avoué sa culpabilité.
il a avwe sa kylpabilite
No, aby som (sa) priznal...
Bon, pour que je dise la vérité...
bɔ̃ˌ puʀ kə ʒə diz la veʀite
Musím priznať, že...
Je dois avouer que...
ʒə dwa avwe kə