pripraviť

préparer

Pripravte sa!
Préparez-vous !
pʀepaʀevu !
Pripravte mi to.
Préparez-le pour moi.
pʀepaʀelə puʀ mwa
Budem to mať pre teba pripravené.
Ça sera préparé pour toi.
sa s(ə)ʀa pʀepaʀe puʀ twa
Pripravíme mu prekvapenie.
Nous lui préparons une surprise.
nu lɥi pʀepaʀɔ̃ yn syʀpʀiz
Pripravil som ti raňajky.
Je t'ai préparé le petit-déjeuner.
ʒə te pʀepaʀe lə p(ə)tideʒœne
Pripraviť (sa), pozor, štart.
À vos marques, prêts, partez.
a vo maʀkˌ pʀεˌ paʀte
Pripravila ma o všetky peniaze.
Elle m'a privé de tout mon argent.
εl ma pʀive də tu mɔnaʀʒɑ̃