pripomenúť, pripomínať

komu čo rappeler qqch à qqn, (podobnosťou) évoquer, faire penser

Pripomeň mi, aby som mu zavolal.
Rappelle-moi de lui téléphoner.
ʀapεlmwa də lɥi telefɔne
Dovoľte, aby som vám pripomenul, že...
Permettez-moi de vous rappeler que...
pεʀmεtemwa də vu ʀap(ə)le kə
Pripomína mi otca.
Il me rappelle mon père.
il mə ʀapεl mɔ̃ pεʀ
Pripomenuli si výročie...
Ils ont commémoré l'anniversaire de...
ilzɔ̃ kɔmemɔʀe lanivεʀsεʀ də
Chuťou to pripomína pivo.
Au niveau du goût, ça fait penser à la bière.
o nivo dy guˌ sa fε pɑ̃se a la bjεʀ