pripadať

sembler, paraître, (časovo na nejaký deň, mesiac ap.) tomber

Pripadá mi, že...
Il me semble que...
il mə sɑ̃bl kə
Môže vám to pripadať zbytočné...
Cela peut vous sembler inutile...
s(ə)la pø vu sɑ̃ble inytil
Pripadá mi povedomý.
Il me paraît familier.
il mə paʀε familje
Silvester pripadá na sobotu.
La Saint-Sylvestre tombe samedi.
la sε̃silvεstʀ tɔ̃b samdi
Na každého pripadá päť kusov.
Il y a cinq morceaux pour chacun.
ilja sε̃mɔʀso puʀ ʃakœ̃
To nepripadá do úvahy!
C'est hors de question., Il n'en est pas question.
se ˈɔʀ də kεstjɔ̃ˌ il nɑ̃nε pɑ kεstjɔ̃